حزب کمونیست ایران

نارضایتی متقاضیان مسکن ملی در مقابل وزارت راه و شهرسازی

متقاضیان مسکن ملی روز شنبه 18 آذرماه با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی خواستار تعیین تکلیف خانه‌های خود شدند.

به گفته یکی از معترضان،دولت وعده کرده بود حداکثر با ۱۰۰میلیون واریزی و ۱۰۰ میلیون وام تا سال ۱۳۹۹ این واحدها را به متقاضیان که غالباً کارگران و بازنشستگان هستند،تحویل می‌دهد اما هم اکنون چهار سال از موعد اعلامی گذشته و هر دوره بر مبلغ میزان پرداختی این واحد‌ها اضافه می‌کنند.هزاران نفر متقاضی مسکن ملی هستند که در آخرین مرحله مسئولان شهرسازی اعلام کردند متقاضیان باید ۴۰۰ میلیون پرداختی داشته باشند در عین حال اخیرا نیز ۵۵ میلیون تومان دیگر درخواست کرده‌اند.گفتنی است این متقاضیان خواستار تثبیت قیمت، تسریع در پرداخت وام و تسریع در ساخت خانه‌های خود هستند.