حزب کمونیست ایران

نارضایتی مدیران کانون های وکلا در تبریز

روز پنجشنبه 23 شهریورماه،شماری از مدیران کانونهای وکلای آذربایجان شرقی در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس رژیم مبنی بر تبعیت کانون وکلا از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد،در مقابل ساختمان شورای نگهبان در تبریز تجمع کرده‌اند.

در مصوبه‌ای جدید کانون های وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات مقررات زدایی شده اند و از سوی دیگر مصوبات این هیأت از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپرده شده است.معترضان به این مصوبه معتقدند در صورت تأیید این مصوبه مجلس در شورای نگهبان،کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد و اصل استقلال نهاد وکالت زیر سوال میرود