حزب کمونیست ایران

نارضایتی والدین دانش آموزان سمپاد در شهرهای مختلف

روز شنبه ٦ آبان ماه،شماری از والدین دانش آموزان سمپاد در اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری در مقابل اداره کل آموزش ‌و پرورش شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

جمعی از دانش آموزان دوره متوسطه اول استعدادهای درخشان (سمپاد)،  به همراه والدین خود با حضور در مقابل اداره کل آموزش ‌و پرورش شهرهای مذکور،خواهان رسیدگی به مشکلات این واحد آموزشی شدند.در این مطالبه گری که بیش از ٥٠٠ نفر از دانش آموزان سمپاد و والدین آنان حضور داشتند،مهمترین مشکل این مدارس،کمبود فضاهای آموزشی،فرهنگی،پرورشی و ورزشی عنوان شده است.تعدادی از دانش آموزان و والدین آنان بیان کردند فقط نیمی از دانش آموزان امکان استفاده از فضاهای فرهنگی و آموزشی مدرسه را دارند.