حزب کمونیست ایران

نارضایتی کادر درمان شیراز

کادر درمان و پرستاران خرید خدمت علوم پزشکی شیراز روز چهارشنبه 18 اسقند ماه در اعتراض به اجرایی نشدن تبدیل وضعیت خود از قراردادی به رسمی و ناامنی شغلی، در برابر استانداری فارس تجمع کردند.

شرکت کنندگان در تجمع به تبعیض و اجرایی نشدن تبدیل وضعیت و همچنین تهدید اخراج اعتراض دارند. تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی و حذف مالیات از خواسته‌های اصلی آنها به‌شمار می‌آید. معترضان می‌گویند در حالی‌که خط فقر به بالای ۱۱ میلیون تومان رسیده است. آنها با حقوق‌های یک‌سوم زیر خط فقر چگونه می‌توانند از عهده مخارج سرسام‌آور این شرایط اقتصادی بحرانی برآیند.