حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران آبفای شوش به معوقات مزدی

گزارشات منتشرشده در روز سه شنبه 15 اسفندماه حاکی از آن است که کارگران قرارداد مستقیم و پیمانکاری آب و فاضلاب شهرستان شوش با دو تا سه ماه حقوق معوقه و مطالبات پرداخت نشده،شرایط معیشتی نامناسبی دارند.

حدود ۳۷ کارگر قرارداد مستقیم و ۵۴ کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان شوش در استان خوزستان با عناوین شغلی مختلف،دو تا سه ماه حقوق پرداخت نشده دارند.آن‌ها طی روز‌های گذشته با تجمع در محدوده اداره آبفای شوش خواستار رسیدگی مسئولان استانی به وضعیت پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند.یکی از این کارگران با بیان اینکه از شهریور تا آذر ماه حقوق کارگران بدون اضافه کاری محاسبه و پرداخت شده است،افزود: در حالی مطالباتشان را با تاخیر دریافت می‌کنند ، نه پیمانکار و نه آبفای شوش هیچکدام مسئولیت پرداخت طلب مزدی تسویه نشده را برعهده نمی‌گیرند.