حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران ابنیه فنی راه آهن کرمان

جمعی از کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه آهن کرمان روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه،در اعتراض به عدم وصول مطالبات عقب افتاده و نبود امکانات رفاهی تجمع کردند.

به گفته‌ معترضان،تجمع های اعتراضی آنها وارد چهارمین روز متوالی شده است اما مقامات و مسئولان تاکنون هیچ توجهی به خواسته های این معترضان نکردند.آنها موارد دیگر مشکلات کارگران ابنیه فنی کرمان را لزوم تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق و پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی عنوان کردند که کارفرما از پرداخت آنها خودداری کرده است.