حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران ابنیه فنی راه آهن کرمان

جمعی از کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه آهن کرمان روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه،در اعتراض به عدم وصول مطالبات عقب افتاده و کمبود امکانات رفاهی تجمع کردند.

به گفته‌ معترضان،در محدوده ریلی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر مشغول کارند که پیمانکار حدود ۱۰ سال به کارگران سنوات پرداخت نکرده است.کارگران معترض با بیان اینکه کارفرما وعده پرداخت سنوات را داده است،اظهار داشتند که با پایان قرارداد کاری،کارفرما دو نوع قرارداد برای کارگران تنظیم کرده بود که هیچیک از آنها مورد تایید کارگران و اداره کار قرار نگرفته است.

آنها موارد دیگر مشکلات کارگران ابنیه فنی کرمان را لزوم تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق و پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی عنوان کردند که کارفرما از پرداخت آنها خودداری کرده است