حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان برای وصول مطالبات

کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان روز شنبه 11 آذرماه با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند.

یک منبع کارگری در پالایشگاه آبادان گفت:خواسته اصلی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان، تسریع در اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل، صدور نفت کارت و بن کارگری، دریافت تسهیلات کم بهره همانند همکاران رسمی و قراردادی و همکاری در ایجاد تعاونی مسکن کارگری است که در نتیجه بی‌توجهی به این مطالبات، کارگران بارها دست به اعتراض صنفی زده‌اند.این کارگران از حداقل‌های مزدی برخوردارند حال آنکه امسال به مراتب وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سالهای قبل بد‌تر شده است.این کارگران همچنین خواستار حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.