حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران بخش تعمیرات راه‌آهن آذربایجان

کارگران واحد تعمیرات و نگهداری آذربایجان صبح روز دوشنبه 27 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که تحت مسئولیت یک پیمانکار در خطوط ریلی شهرستانهای سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند و عجبشیر مشغول کارند، در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات خود می گویند، علاوه بر دو ماه معوقات مزدی، در زمینه پرداخت برخی مزایای قانونی، عرفی و مناسبتی با مشکل روبرو هستند. آنها همچنین افزودند کارفرما طبق عرف سالهای گذشته در پرداخت برخی مزایای انگیزشی و عرفی به حساب کارگران کوتاهی می‌کند.