حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران تعاونی مسکن پاکدشت

جمعی از کارگران تعاونی مسکن پاکدشت روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در اعتراض به ۱۸ سال بلاتکلیفی خود دست به تجمع زدند‌.

به گفته این کارگران 18 سالِ پیش، اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران پاکدشت بالای ۹۰هکتار زمین خرید، تا برای اعضای خود که بیشتر از کارگران بودند، خانه تهیه کند. کارگران هرچه پس‌انداز داشتند، فروختند تا عضو اتحادیه و صاحب زمین شوند، ولی اکنون بعد از گذشت این مدت طولانی نه صاحب خانه شدن و نه زمین.