حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران راه‌ آهن نواحی شمال غرب و آذربایجان

گروهی از کارگران پیمانکاری واحد نگهداری راه‌ آهن نواحی شمال غرب و آذربایجان با برپایی تجمعاتی جداگانه از مدیریت راه آهن خواستند در آخرین روزهای سال پیگیر پرداخت مطالبات مزدی و عیدی و پاداش آن‌ها باشد.

از قرار معلوم، کارگران شاغل در واحد نگهداری ابنیه فنی نواحی شمال غرب و آذربایجان که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند. براساس گفته یکی از کارگران؛ شرکت ریل صنعت‌کاران و گسترش آهن راه به ترتیب مسئولیت کارگران پیمانکاران واحد نگهداری از خطوط ریلی نواحی شمال غرب و آذربایجان را برعهده دارند که هر دو پرداخت دو ماه حقوق و عیدی کارگران خود را به روزهای پایانی سال و حتی شب عید موکول کرده‌اند.