حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران ساختمانی پاناما

صبح روز سه‌شنبه 14 شهریورماه،شماری از کارگران ساختمانی پاناما در پایتخت این کشور در آمریکای مرکزی برای اعتراض به پاسخ ضعیف دولت به بحران اقتصادی در مقابل مجلس ملی این کشور در مرکز پاناما اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بحران اقتصادی در پاناما نتیجه افزایش تورم گسترده‌ای است که از اردیبهشت‌ماه در این کشور وجود داشته است.تورم تنها مشکل این کشور نیست و موج افزایش بیکاری در پاناما همزمان با افزایش ناگهانی قیمت سوخت بوده است.معترضان بیان کردند:اگر مشکل مطالبات‌شان در رابطه با مزد و تامین ابزارآلات ایمنی کار و حمایت دولت از آن‌ها در شرایط تورمی پاسخ نگیرد،در روزهای آینده در دیگر مراکز شهری نیز تجمع خواهند کرد.