حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران سد شفارود

شماری از کارگران سد شفارود، روز دوشنبه ۴ بهمن ماه در اعتراض به‌ عدم دریافت هشت ماه حقوق و چندین ماه حق بیمه معوقه در مقابل محوطه کارگاه محل فعالیت خود تجمع کردند.

این کارگران می گویند: به دنبال عدم تحقق وعده های کارفرمای شرکت پیمانکار به پرداخت مطالبات صنفی‌شان مجددا دست به اعتراض زده اند.این کارگران در ادامه با بیان اینکه نزدیک به ۹۰۰ کارگر هستند که در نتیجه‌عدم دریافت حقوق دچار مشکلات معیشتی شده‌اند، افزودند، چند ماهی است اجرای ساخت سد شفارود به بهانه نداشتن اعتبار مالی راکد مانده اما کارگران بدون پرداخت دستمزدی در محل کار خود حاضر می شوند.