حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شاغل در شهرداری قم

کارگران شاغل در شهرداری قم روز سه شنبه 25 مهرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به برگزاری تجمع زدند.

از قرار معلوم کارگران خدماتی و رانندگان شهرداری منطقه 5 قم،ماهانه مبلغی در حدود سه تا شش میلیون تومان حقوق دریافت می‌ کنند که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است.کارگران می گویند:جدا از همه مشکلات همین حداقل دستمزد با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود.دریافتی کارگران و کارکنان ساده شاغل در شهرداری در حدی است که مشکلات معیشتی زیادی برای آنان ایجاد کرده است.