حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شهرداری ایلام

دهها تن از کارگران بیکار شده شهرداری ایلام روز شنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود و همچنین با خواست بازگشت به سرکارهای خود دست به تجمع زدند.

پس از گذشت ۲3 روز از اعلام پایان فعالیت پیمانکار بخش عمران شهرداری ایلام هنوز وضعیت نزدیک به ۹۰کارگر بیکار شده این واحد خدمات شهری نامعلوم است به همین دلیل آن‌ها بارها دست به تجمع اعتراضی زده اند.  به نقل از این کارگران گفته می‌شود که در حال حاضر شهرداری با این بهانه که بعد از خروج پیمانکار قبلی، بدنبال قرارداد کار با پیمانکار جدید برای ادامه کار است، کارگران را در انتظار نگه داشته است.