حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شهرداری رودبار

گزارشات منتشرشده در روز پنجشنبه 27 مهرماه حاکی از آن است که کارگران شهرداری رودبار چند‌ماه است که حق بیمه و مطالبات مزدیشان پرداخت نشده است.

حدود ٧٥ نفر از کارگران در شهرداری رودبار مشغول کار هستند.به گفته یکی از کارگران:شرایط مالی شهرداری در سال ١٤٠٠ به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت،به همین دلیل در طول ١٢ماه از سال ١٤٠٠ این کارگران هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌اند که مجموع مطالبات در این سال به حدود ٤ تا ٥ ماه می‌رسد.این کارگر شهرداری رودبار با اشاره به این‌که چندین ماه حق بیمه سال‌های ١٤٠٠ تا ١٤٠٢ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده،افزود:به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول طلب قدیمیشان  از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.گفتنی است که کارگران این مجموعه سابقه کاری ١٠ تا ١٥ سال دارند و میزان دریافتی یک کارگر پیمانگاری در شهرداری رودبار با روزی ٨ تا ١٢ ساعت کار با سه حق اولاد،٩ میلیون و ٣٠٠  هزار تومان بوده و این مبلغ دریافتی به نسبت سایر همکاران قرارداد مستقیم و رسمی حداقل چهار تا پنج میلیون کمتر است.