حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت در یاسوج

روز چهارشنبه 22 شهریورماه،جمعی از کارگران شهرداری سی سخت در اعتراض به مشکلات معیشتی و نابسامانی شرایط اقتصادی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم حدود 80 نفر از کارگران در مجموعه شهرداری سی سخت مشغول کارند که از این تعداد حدود 5 نفر در بخش خدمات و 7 نفر هم در بخش فضای سبزفعالیت دارند که این موضوع موجب کاستی‌هایی در ارائه خدمات به شهروندان شده است.یکی از کارگران با اشاره به جمعیت 10 تا 12 هزار نفری شهر سی سخت بیان کرد:سالهاست کارگران بخش خدمات و فضای سبز شهرداری با همین تعداد کم با حداقل حقوق دریافتی مشغول خدمات‌رسانی به شهروندان شهر سی سخت هستند.گفتنی است که پیش از این نیز مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی در شهرداری باعث شده بود وضعیت شهر بهم ریخته شود و حدود 16 ماه حقوق و شش ماه حق بیمه کارگران به تعویق بیفتد.