حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران صنایع غذایی کیوان در همدان

جمعی از کارگران صنایع غذایی کیوان روز سه شنبه 6 تیرماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و مشخص نشدن وضعیت کارخانه دست به برگزاری تجمع زدند.

طبق گفته یکی از کارگران معترض:چند سالی است «صنایع غذایی کیوان» که تحت مسئولیت «هلدینگ داروگر» در کیلومتر ۴ جاده همدان به تهران فعالیت تولیدی دارد، دچار مشکلات اساسی شده به نحوی که تولیدات آن از چندین ماه پیش متوقف شده است.به همین دلیل مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران ۳ تا ۴ ماه به تاخیر افتاده است.با این حال هیچ ارگان و سازمان دولتی تاکنون به آنها هیچ کمکی نکرده است.این معترضان با سردادن شعارهایی اعتراضی خواستار رفع مشکلات این کارخانه و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.گفتنی است که حدود ۵۸ کارگر شاغل در کارخانه صنایع غذایی کیوان خواستار برطرف شدن مشکلات خود هستند زیرا کارگران این صنایع غذایی به دلیل تامین نشدن مواد اولیه و توقف تولید در کارخانه، بیکار هستند.