حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه

روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به نمایندگی از سایر همکاران خود و در ادامه تجمعات اعتراضی در خصوص نحوه اجرا و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل ساختمان مرکزی شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی در اهواز تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

در این تجمع کارگران تاکید داشتند تا رسیدن به خواسته و مطالبات قانونی خود به اعتراض ادامه داده و در صورت عدم رسیدگی مسئولین تجمع خود را با حداکثر نیرو در مقابل استانداری خوزستان ادامه خواهند داد.این کارگران بر لزوم کارشناسی بی طرف جهت اجرا و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل تاکید دارند چرا که مجری طرح بازنگری،خود از مدیران طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی است و اجرای بازنگری توسط ایشان خلاف قانون کار میباشد.