حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران نیروگاه برق حرارتی تبریز

کارکنان مجموعه نیروگاه حرارتی تبریز روز شنبه 1 مرداد ماه به شیوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند.

کارگران و کارکنان نیروگاه برق حرارتی تبریز در این خصوص می گویند، شیوه اجرای طرح طبقه‌بندی در این نیروگاه موجب کاهش حقوق پرسنل (در حدود دو میلیون تومان) شده است. گفتنی است اعضای انجمن صنفی کارگران این شرکت از ماه‌های گذشته تا روزهای اخیر پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی از اداره کل کار استان آذربایجان شرقی و اداره کار تبریز بوده‌اند. کارکنان این مجموعه نیروگاهی حرارتی اظهار می‌کنند که مدیرعامل شرکت برای پاسخگویی در میان آن‌ها تاکنون حضور نیافته است.