حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران و استادکاران ساختمانی در کردستان

روز یکشنبه 18 تیرماه، شماری از کارگران و استادکاران ساختمانی کردستان با انتشار نامه ای به شورای نگهبان نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتراض کردند.

ضمن اشاره به فاقد بیمه بودن ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در این استان، نسبت به توقف اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اعتراض شده است.حذف سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و تایید نهایی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی توسط نمایندگان مجلس و بیمه شدن تمامی کارگران و استادکاران ساختمانی که در نوبت بیمه هستند مهمترین خواسته کارگران ساختمانی است.بهره‌مند کردن کارگران ساختمانی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و غرامت ایام بیماری، صدور دستورالعمل‌های قاطع و کاربردی در الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان و کاهش حوادث ناشی از کار در این صنعت، لغو دستورالعمل‌های یک طرفه سازمان تامین اجتماعی بر علیه کارگران ساختمانی از قبیل حذف بیمه کارگران تاسیسات، لوله کش آب و لوله کش گاز، قطع بیمه کارگران به بهانه‌ عدم پرداخت بیمه به مدت ۳ماه، واگذاری بازرسی کارگران ساختمانی به کارگزاری‌ها، کاهش پرداخت حق بیمه ۳۵ سال برای کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه و شهر سازی، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در جهت به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری دیگر  خواسته‌های این کارگران است.