حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران پروژه قطار شهری اهواز

تعدادی از کارگران پروژه تعطیل شده «قطار شهری اهواز» روز شنبه 29 مهرماه از تعلل برای راه‌اندازی این واحد عمرانی اعتراض کردند.

ساخت این پروژه عمرانی چندین سال است با مشکل روبرو شده،در حال حاضر هیچ فعالیتی ندارد و براساس وعده‌های مسئولان باید سال‌ها پیش به بهره‌برداری می‌رسید.بیش از پنج سال از تعطیلی کامل فعالیت ساخت این پروژه عمرانی به دلیل اختلافات پیمانکار با کارفرمای اصلی می‌گذرد و از آن زمان مدیران وقت پروژه که باید برای نجات این کارگاه و کارگران به فکر چاره‌اندیشی می‌بودند،اقدامی نکردند.در حال حاضر همه 500 کارگری که قبل از تعطیلی در محل کار خود مشغول کار بودند،منتظر از سرگیری فعالیت کارگاهای پروژه قطار شهری اهواز هستند و حدود 113 کارگر نگهبان در این واحد عمرانی با حداقل یکسال دستمزد معوقه مشغول حراست از اموال کارگاه محل فعالیت خود هستند.