حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران پیمانکاری صنعت نفت

روز شنبه 17 تیرماه جمعی از کارگران و کارکنان پیمانکاری نفت با حضور در تهران و اقدام به برگزاری تجمعی در مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار حذف پیمانکار نیروی انسانی شدند.

در این تجمع کارکنان شرکت‌های ملی مناطق نفت خیز جنوب، ملی و حفاری نسبت به عدم تحقق وعده های پوشالی دولت درخصوص حذف پیمانکار نیروی انسانی اعتراض کردند و خواستار عملی شدن وعده‌های داده شده از جانب مقامات وزارت نفت شدند.کارکنان پیمانکاری شاغل در مناطق عملیاتی نفت که به علت حضور در محیط کار امکان شرکت در این تجمع را نداشتند نیز با ارسال دست نوشته‌هایی ضمن حمایت از همکاران خود خواستار حذف پیمانکار نیروی انسانی شدند.