حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران کارخانه قند ممسنی

روز چهارشنبه ۳ خردادماه،کارگران کارخانه قند ممسنی در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به سرنوشت نامشخص شغلی خود دست به برگزاری تجمع زدند.

به گفته معترضان: “با گذشت ۵ سال از تعطیلی کارخانه قند ممسنی، هنوز سرنوشت حدود ۷۰ کارگر مشخص نشده و مطالبات معوقه آنها هنوز وصول نشده است”.از قرار معلوم مقامات استانی در چند سال گذشته بارها وعده بازگشایی کارخانه را داده بودند؛اما این کارخانه همچنان تعطیل می‌باشد.این کارگران همچنین خواهان پرداخت معوقات خود و پاسخگویی کارفرما در خصوص تداوم تعطیلی این کارخانه شدند.گفتنی است پیش از تعطیلی کارخانه ۱۵۰۰ نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه و سایر مشاغل مرتبط فعالیت داشتند.