حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران کیش چوب از تاخیر در پرداخت حقوق

شماری از کارگران کیش چوب روز سه شنبه 21 آذرماه با برگزاری تجمع نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی کارفرما اعتراض کردند.

کارگران شاغل در مجموعه کیش چوب تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر سه تا چهار ماهه دریافت می‌کنند.این کارگران معترض با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق،کارگران کیش چوب را به تنگنا کشانده است،افزودند:کارگران کیش چوب حقوق ماه‌های مرداد، تیر، شهریور و مهر ماه خود را طلبکارند.عیدی این کارگران نیز سال گذشته (۱۴۰۱) پرداخت نشده است.همچنین مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات،مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.حدود ۱۲۰ کارگر در مجموعه کیش چوب و حدود ۲۰ تا ۳۰ کارگر نیز در کارگاه مبلمان‌سازی زیرمجموعه کیش چوب مشغول کارند که علاوه بر دریافت حداقل حقوق از اضافه کار و برخی مزایای قانونی،عرفی و مناسبتی محروم هستند.