حزب کمونیست ایران

نارضایتی کشاورزان شهرستان داراب

برپایه گزارش منتشرشده،روز دوشنبه 6 شهریورماه،شماری از کشاورزان شهرستان داراب اقدام به برگزاری تجمع کردند.

براساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی این کشاورزان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود در مقابل ساختمان فرمانداری استان فارس تجمع اعتراضی برگزار کردند.آنها می‌ گویند کە پس از گذشت بیش از دو ماه از تحویل گندم بە دولت، تاکنون مطالبات خود را دریافت نکردە اند.لازم یه ذکر است که  استان فارس یکی از قطب‌ های تولید گندم در ایران است.