حزب کمونیست ایران

نارضایتی کشاورزان مشهد

شماری از کشاورزان مشهد روز یکشنبه ۷ خردادماه در اعتراض به کمبود آب منابع آبی کشور دست به برگزاری تجمع زدند.

کشاورزان معترض با تجمع مقابل فرمانداری مشهد و سردادن شعارهایی نسبت به “قیمت پایین گندم” اعتراض کردند.از قرار معلوم بخشی از منطقه طرق در مشهد دارای زمین کشاورزی است که ظاهرا ۱۰ روز است که ۲ هزار هکتار زمین که کشت آن گندم و گوجه هستند به علت بی آبی در حال خشک شدن است.