حزب کمونیست ایران

نامزدی مهسا امینی برای جایزه ساخاروف

بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری، مهسا امینی، به عنوان یکی از نامزدهای نهایی جایزه بین‌المللی ساخاروف معرفی شد.

گفتنی است، جایزه اتحادیه اروپا که به نام “آندری ساخاروف” از مخالفان شوروی نامگذاری شده است، در سال ۱۹۸۸ برای قدردانی از افراد یا گروه‌هایی که از حقوق بشر و آزادی های اساسی دفاع می کنند، ایجاد شد.همچنین مهسا امینی شهریور ماه 1401 در بازداشت پلیس “امنیت اخلاقی”جان باخت. و پس از آن خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی آغاز شد.