حزب کمونیست ایران

ناکامی سازمان بهداشت جهانی در جمع‌آوری کمک برای مبارزه با کرونا

سازمان بهداشت جهانی روز جمعه 6 تیرماه،اعلام کرد که ائتلافی که از دو ماه پیش برای تامین پول لازم برای مقابله با شیوع کرونا در جهان تشکیل شده، فقط یک دهم پول لازم را جمع آوری کرده و همچنان به مبلغی در حدود ۲۸ میلیارد دلار نیاز فوری دارد.

بنا به گزارشات منتشره،این ائتلاف از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی، موسسات بهداشتی و درمانی، پژوهشگران و سازمان‌های مدنی، شخصیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات خیریه تشکیل شده است.این پول برای تامین وسایل مورد نیاز برای شناسایی بیماری مثل انواع تست، وسایل درمانی و پزشکی برای کمک به کشورهای فقیری است که با شیوع کرونا رو به رو شده‌اند.سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که ممکن است مبلغ مورد نیاز زیاد به نظر برسد اما در مقایسه با ضرر و زیان اقتصادی که عدم مقابله با شیوع کرونا و عدم شناسایی آن به دنبال خواهد داشت، مبلغ زیادی نیست.