حزب کمونیست ایران

ناکام ماندن توطئه نفوذ مزدوران امنیتی رژیم میان مردم زاهدان

روز جمعه ۵ آبانماه، نیروهای امنیتی رژیم با لباس مدل می‌خواستند، میان شهروندان دودستگی و آشوب درست کنند، که با هوشیاری شهروندان زاهدان این توطئه خنثی شد.

طبق گززارشات منتشر شده، ، مزدوران رژیم قصد داشته‌اند با لباس‌های مبدل بلوچی با هدف به آشوب کشاندن اعتراضات بین صفوف مردم حضور پیدا کنند تا شرایط بازداشت گسترده شهروندان را فراهم کنند که با هوشیاری جوانان در مسجد مکی این توطئه ناکام شده است.گفتنی است، همزمان با قطعی اینترنت نیروهایامنیتی رژیم خیابان‌های، آزادگان، خرمشهر، رازی، مدرس، توحید، مدنی، بهشتی و بلوار بهداشت را مسدود و از حضور مردم برای شرکت در نماز جمعه ممانعت کردند.