حزب کمونیست ایران

نقض گسترده حقوق پناهجویان در فرانسه

بر اساس تصمیم دولت فرانسه، پناهجویان ساکن در این کشور از نوامبر ۲۰۱۹/ از دسترسی به پول نقد محروم شده‌اند.

از قرار معلوم به پناهجویان کارتی اختصاص داده شده که فقط می‌توانند برای خرید از آن استفاده کنند. از طرف دیگر پناهجویان نه تنها تا سه ماه پس از ثبت درخواست پناهندگی خود از بیمه محروم هستند بلکه تا مشخص شدن نتیجه پرونده خود از داشتن حساب بانکی و برخورداری از دیگر حقوق شهروندی همچون داشتن مسکن مستقل نیز محروم شده‌اند. همچنین دولت مکرون از اواخر سال میلادی گذشته تصمیم گرفت تا دسترسی پناهجویان جدید به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز لغو کند