حزب کمونیست ایران

نهمین روز از تجمع کارگران لاستیک پارس ساوه

کارگران لاستیک پارس ساوه روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه از ادامه تجمع اعتراضی خود برای نهمین روز متوالی خبر دادند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه خواسته اصلی آنها حل مشکل صندوق پس‌انداز و استرداد پول‌هایی است که در سال‌های گذشته در آن اندوخته کرده‌اند، می‌گوید: از سال ۹۷ که این مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر ریالی وام به کارکنان ندادند. وی همچنین می افزاید، کارگران خواستار این هستند که صندوق کاملاً برچیده شده و پول‌های کارگران به اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قبلاً برای هر کارگر واریز کرده، بازگردانده شود.