حزب کمونیست ایران

نهمین روز اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

روز سه شنبه 21 آبانماه، کارگران بخش های مختلف مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پاسخگویی مقامات به خواسته هایشان برای نهمین روز متوالی در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض خواستار “پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه”، “جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک”، “لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه”، “بازگشت به کار همکاران اخراجی” و “لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران خود و حامیان آنها” می باشند. گفتنی است در جریان این تجمعی از کارگران با ایراد سخنانی بر اهمیت تداوم اعتراضات کارگران تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان تاکید ورزید.