حزب کمونیست ایران

نگرانی سازمان ملل از اخراج آوار‌گان از اردوگاه‌های کابل

طالبان قصد تخریب تمام کمپ‌های آوارگان داخلی و بازگرداندن ساکنان آن‌ها به محل اصلی‌ زندگی‌شان کرده و روز سه شنبه 2 آبان ماه این مسئله نگرانی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و بخش زنان این سازمان را برانگیخته است.

به گزارش رسانه های افغانستان،این دو نهاد با انتشار گزارش مشترکی که روز سه‌شنبه 2 آبان منتشر شده،نوشته‌اند:اخراج آوارگان ساختارهای اجتماعی را که از زنان سرپرست خانواده محافظت می‌کند از بین می‌برد و آن‌ها را بیشتر در معرض «خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و ازدواج کودکان» قرار خواهد داد.این گزارش با اشاره به این‌که درآمد بیشتر خانواده‌ها کمتر از پنج هزار افغانی است و بیشتر آسیب‌پذیرند،افزوده است که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در موقعیت اقتصادی نامطمئن‌تری نسبت به همتایان مرد خود قرار دارند.به‌گفته سازمان ملل متحد، 40 درصد از زنان سرپرست خانواده در افغانستان کمتر از یک هزار افغانی در ماه درآمد دارند.گزارش مشترک دو نهاد سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های کاری زنان گفته است:زنان با موانع بیشتری برای دسترسی به فرصت‌های اقتصادی مواجه‌اند و اخراج از کمپ‌ها،شبکه‌های غیررسمی و ساختارهای اجتماعی را که زنان برای کسب اطلاعات به آن‌ها تکیه می‌کنند،می‌شکند.گفتنی است که پیش از این،شهرداری کابل تحت هدایت طالبان،یکی از بزرگ‌ترین کمپ‌های نواحی کابل را که یک‌هزار و 500 تا دو هزار خانواده در آن سکونت داشتند را تخریب و آوارگان را بیرون راند.