حزب کمونیست ایران

هجوم ملخ‌های صحرایی به روستاهای شهرستان جاسک 

گزارشات منتشره از هجوم گسترده ملخ‌های صحرایی به روستاهای شرقی و مرکزی شهرستان جاسک خبر دادند.

برپایه گزارشات مزبور از روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ملخ‌های صحرایی از سمت استان سیستان و بلوچستان و دریای عمان به روستاهای بخش مرکزی و شرقی شهرستان جاسک هجوم آورده اند. در همین خصوص فرماندار شهرستان جاسک با بیان اینکه ریزش دسته جات ملخ‌ها بسیار گسترده است، تصریح کرد: مبارزه با این آفت در جریان است، اما امکانات شهرستان جاسک برای مقابله با این ملخ‌ها کافی نیست. وی افزود هجوم گسترده ملخ‌ها ممکن است که امینت غذایی استان را به خطر بیندازد و برای مقابله با آن نیازمند کمک‌های فوری هستند.