حزب کمونیست ایران

هجوم ملخها به برخی از شهرهای کشور

در روز شنبه 6 اردیبهشت ماه میلیون‌ها ملخ به شهرهای مختلف، از جمله جیرفت در استان کرمان، بهاباد در  یزد و نهبندان واقع در خراسان جنوبی هجوم بردند.

سازمان خواروبار جهانی فائو پیشتر در این خصوص هشدار داده بود که موج دوم حمله ملخ‌ها از ۲۶ فروردین ماه شروع خواهد شد و تا اواسط اردیبهشت ادامه خواهد یافت. هجوم ملخ ها بیش از ۱۰۰هزار هکتار را در این مناطق در بر می‌گیرد. به گفته کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، امسال این منطقه به عنوان خط مقدم مبارزه با ملخ‌ها، با هجوم دسته‌هایی از شبه جزیره عربستان، پاکستان، هندوستان، یمن و شرق دریای سرخ مواجه خواهد بود.