حزب کمونیست ایران

هرگونه گستاخی سپاه علیه نیروهای اپوزسیون در کردستان، با اعتصابات عمومی پاسخ خواهد گرفت

فرهادشعبانی

در این روزها، سپاه پاسداران مانوری تحت عنوان «رزمایش اقتدار شهدای کرد مسلمان» بخوانید «مزدوران و مزدبگیران جمهوری اسلامی در کردستان» برگزار کرد. این مانور سوای تکراری بودنش بخشی از توطئه ائی است که در حال حاضر با مشارکت دولتهای ترکیه و عراق علیه مردم کردستان در جریان است.

همزمانبابرگزاریاینمانور «تکراری و توخالی» که هزینه تمرکز نیرو، حمل و نقل ادوات جنگی  و مهماتی که بسوی طبیعت زیبای کردستان شلیک می شود از سفره خالی شده مردم ایران و کردستان تأمین می گردد، پاسدار «پاکپور» فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، با قیافه ائی عبوس و در حالیکه در میان شماری از نظامیان که بدورش حلقه زده بودند قمپز در می کرد، مردم کردستان را خطاب قرار داد و چنین گفت : «ما در موضوع امنیت کشور با کسی تعارف نداریم

در رابطه با این مانور و این سخنان تکراری و پوچ چند نکته را از نظر شما خوانندگان این سطور می گذارنیم.

اولاً جمهوری اسلامی کردستان را با تکیه بر ماشین جنگی بجا مانده از حکومت پهلوی و میلیاردها دلار هزینه و در میان مقاومت مردم کردستان، اشغال کرده است.از همان روزهای آغاز اشغال کردستان که به سال 1358 برمیگردد، اشغالگران سپاه با مقاومت قهرمانانه مردم کردستان و پیشمرگان روبرو شدند. این مقاومت و مبارزه مسلحانه حق طلبانه  9 سال طول کشید تا رژیم و سپاه جنایتکار با دست بردن به جنایتهای وحشیانه کل جغرافیای کردستان را به اشغال درآورند،  مردم کردستان از همان وقت تاکنون دست به مقاومت و مبارزه ائی توده ائی علیه اشغالگران زده و این رژیم و نیروهای مسلحش در کردستان را به چشم یک نیروی اشغالگر نگاه میکنند که باید از کردستان بیرون ریخته شوند. این اتفاق یعنی بیرون ریختن قوای اشغالگر از کردستان در همبستگی با مبارزات توده های مردم کارگر و زحمتکش در سایر نقاط ایران دیر یا زود خواهد افتاد.

دوماً پاسدار پاکپور با ادبیاتی «مودبانه» مدعی پاکسازی کوهستانهای محل برگزاری این نمایش از لوث وجود ضد انقلاب شد. جا دارد خوانندگان این مطلب را مطلع کنیم که، در این کوهستانها و در روزهای برگزاری این مانور حتی رفت و آمد مردم عادی روستاهای اطراف به این کوهستانها منع شده بود و حتی یک نیروی پیشمرگ حضور نداشته است. تردید نداشته باشید اگر یک واحد، تأکید می کنم،  تنها یک واحد از نیروهای پیشمرگ در این کوهستانها حضور داشتند، نه پاکپور محاصره شده در میان اطرافیانش این چنین سخن میگفت و نه این نیروها  علیرغم  شناسائی پهبادی منطقه و پرواز دهها فروند هلی کوپتر هوانیروز سپاه  در آسمان منطقه مانور و اطمینان حاصل کردن از پاک بودن این کوهستانها، جرأت پیاده شدن در کوهستانها را نداشتند. اگر یک واحد نیروی پیشمرگ در این کوهستانها حضور داشت، تردید نکنید که، لب و لوچه پاسداران، پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه،  حسینی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، و محمد حسین رجبی فرمانده سابق سپاه بیت المقدس کردستان، و اصانلو از قرارگاه حمزه در حین این گنده گوئیها به لرزش میافتاد و  لرزه بر اندام تمام این نیروئی که برای اجرای این مانور از جمله لشکر 22 سپاه بیت المقدس که اساساً  استعدا آن از نیروهای مزدور محلی است وارد میآمد. پاکپورها و نسل اول لشکر عملیاتی 22 سپاه بیت المقدس ( مزدوران محلی قدیمی ) ضربات نیروی پیشمرگ را در گذشته تا مغز استخوان تجربه کرده اند.

و نکته آخر باید گفت : پاکپور و قوای اشغالگرش در کردستان امروز و در این شرایط نه با شلیک فشنگ بلکه با اعتراضات و اعتصاب کارگری و مبارزات توده ائی مردم از کردستان بیرون خواهیم ریخت، نیازی به آنسوی مرزها نیست. نیروهای رادیکال اپوزسیون در کردستان، هر زمانی و بر سر هر موضوعی اراده بکنند میتوانند کردستان را علیه رژیم به تعطیلی و اعتصاب توده ائی بکشانند. قدرت و اقتدار مردم کردستان اینجاست نه در آنسوی مرزها و در جوار مرز. پاکپورها، حسینی ها، رجبی ها ، علی آزادیها و مرادی نیاها بارها در مقابل اراده توده های مردم کردستان بویژه در جریان اعتصابات توده ائی که آخرین مورد آن کمتر از دو سال پیش برگزار شد، درمانده و ناتوان تنها نظارهگر بوده  وآه و ناله و فغان  سر داده اند.بنابراین در پاسخ هشدار می دهیم، هرگونه گستاخی علیه نیروهای اپوزسیون را با پاسخ هائی از جنبس اعتصابات عمومی که طی سالهای گذشته در کردستان برپا شد، پاسخ خواهیم داد و زیر پای سپاه را در کردستان داغ خواهیم کرد.

پاکپور بهتر است اقتدارش را در سوریه به نمایش بگذارد نه در کوهستانهای کردستان، اینجا اراده توده ها  قدرت بی پایانی است که ما هر وقت بخواهیم این اقتدار و اراده مردم را در مقابل اشغالگران به میدان  خواهیم آورد و اینجاست در پاسخ باید بگوئیم : ما در موضوع بیرون ریختن اشغالگران از کردستان با کسی از جمله پاکپور تعارف نداریم.