حزب کمونیست ایران

هشتمین روز از اعتراضات تونس

اعتراضات مردمی در تونس علیه نابرابری اقتصادی و خشونت پلیس روز شنبه ۴ بهمن‌ماه وارد هشتمین روز خود شد.

معترضان با شعار «مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند» در خیابان‌ها حضور یافتند. این شعاری بود که یک دهه پیش نیز در اعتراضات مردمی تونس سر داده شد و آغازگر اعتراضات مردمی موسوم به بهار عربی در دیگر کشورها و سرنگونی دولت‌ها در یمن، لیبی و مصر شد. گزارش‌ها حاکی از درگیری جوانان و نیروهای پلیس در خیابانهای تونس است و طی هشت روز گذشته، صدها معترض در این کشور بازداشت شده‌اند.