حزب کمونیست ایران

هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش شیوع کرونا در آفریقا 

 روز پنجشنبه 22 خردادماه،سازمان بهداشت جهانی هشدارداده که شیوع ویروس کرونا در آفریقا به سرعت در حال افزایش است.

بنا به گزارشات منتشره،آقریقا نسبت به دیگر مناطق جهان تاکنون کمتر تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است.به گفته مسئول رئیس بخش آفریقا سازمان بهداشت جهانی،کرونا در ده کشور آفریقایی شیوع یافته و تاکنون ابتلای بیش از ۲۰۰ هزار نفر به این بیماری در سراسر قاره آفریقا تایید شده است. کمبود کیت آزمایش یکی از بزرگترین چالش هایی است که این قاره با آن روبرو است.آفریقای جنوبی بیشترین موارد ابتلا به کرونا را در میان کشورهای قاره آقریقا داشته است.