حزب کمونیست ایران

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به اختلال در واکسینه کردن کودکان

سازمان بهداشت جهانی، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه، هشدار داد که همه‌گیری جهانی کرونا تا نقطه پایان فاصله بسیاری دارد و در مورد اختلال خدمات عادی بهداشتی، به خصوص برای کودکان، عمیقا ابراز نگرانی کرد.

رییس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه می توان با اتخاذ اقدامات صحیح جلوی موج دوم شیوع کرونا را گرفت گفت: اقدامات اضطراری برای مقابله با کرونا باعث اختلال در ارائه برخی خدمات درمانی ضروری برای کودکان شده است.وی همچنین افزود که در ۲۱ کشور  به دلیل محدودیت‌های تردد مرزی واکسن برخی دیگر از بیماری‌ها بسیار کمیاب شده است.