حزب کمونیست ایران

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره خطر شیوع بیماری سرخک

به گزارش وب سایت سازمان جهانی بهداشت، به دلیل رخ دادن اختلالاتی در واکسیناسیون برنامه ریزی سرخک کودکان طبق معمول در سال 2020، خطر شیوع جدید این بیماری وجود دارد.

بنا بر این گزارش، در سال 2020، بیش از 22 میلیون کودک اولین دوز واکسن سرخک خود را از دست داده اند. در گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده آمده است که این رقم 3 میلیون بیشتر از سال 2019 است و بزرگترین افزایش تعداد کوکان واکسینه نشده علیه سرخک در دو دهه اخیر است و محیط خطرناکی برای شیوع این بیماری ایجاد می‌کند.