حزب کمونیست ایران

هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به راهبرد ایجاد ایمنی گله ای

روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه(11 مه)سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که راهبرد ایجاد «ایمنی گله ای» در برابر شیوع ویروس کرونا آنهم در وضعیتی که واکسن آن هنوز کشف نشده خطرناک است.

مدیر اجرای امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت ضمن تاکید بر اینکه انسان ها «گله» نیستند از راهبرد ایجاد «ایمنی گله ای» در برابر شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» انتقاد کرد.سخنان این مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت در حالی بیان می شود که بسیاری از کشورها رفع تدریجی محدودیت های اعمال شده برای مقابله با شیوع نوع جدید ویروس کرونا را آغاز کرده اند.ایمنی گله ای به وضعیتی اطلاق می شود که بدن بخش زیادی از افراد یک جامعه پادتن بیماری را پس از ابتلا به آن یا تزریق واکسن تولید کرده است. در این وضعیت شیوع بیماری واگیردار به دلیل مقاوت بدن تعداد زیادی از افراد جامعه در برابر آن بیماری متوقف می شود.