حزب کمونیست ایران

هشدار سازمان جهانی کار در پی وضعیت وخیم 24میلیون کارگر

بنابر گزارش سازمان جهانی کار، که در روز جمعه 18شهریور ماه منتشر شده، قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزه کننده جان بیش از ۲۴ میلیون کارگر را در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبق این گزارش، در همین رابطه کارشناسانی از سراسر جهان به تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت حفاظت از کارگران در برابر تشعشعات بپردازند. در حالی که قرار گرفتن در معرض تشعشع معمولاً با افرادی که در زمینه صنایع هسته‌ای یا مرتبط با تشعشعات اتمی کار می‌کنند یا با منابع رادیواکتیو سروکار دارند مرتبط است، کارگران سایر مشاغل مانند معدنچیان، خدمه هواپیما، محققان و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی نیز می‌توانند در صورت‌ عدم اتخاذ تدابیر کافی به طور جدی تحت تأثیر این تشعشعات قرار گرفته و مستعد بیماری‌های خونی و سرطان شوند.