حزب کمونیست ایران

هشدار سه قدرت اروپایی درباره احتمال فروپاشی برجام

نمایندگان دائم بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک با انتقاد از مواضع هسته‌ای ایران در مذاکرات وین هشدار داده اند که جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ به سرعت در حال رسیدن به پایان راه توافق برجام هستند.

این بیانیه که روز سه شنبه هفته جاری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک توسط سفیر فرانسه قرائت شد می گوید که “برنامه هسته‌ای ایران هرگز به اندازه امروز پیشرفته نبوده است و صلح و امنیت بین المللی و نظام جهانی منع اشاعه را تضعیف می کند.” آنها هشدار دادند: “ادامه تشدید تنش هسته‌ای ایران به این معنی است که ما به سرعت در حال رسیدن به پایان راه هستیم.”  همزمان، دیپلمات‌های ارشد کشورهای اروپایی متن بیانیه مشترکی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و نسبت به روند مذاکرات وین ابراز نگرانی شدید کردند.  امضاکنندگان این بیانیه هشدار داده‌اند «زمان رو به اتمام است و بدون پیشرفت مطلوب و با توجه به پیشبرد سریع برنامه هسته‌ای ایران، برجام به زودی به پوسته‌ای خالی تبدیل خواهد شد.»