حزب کمونیست ایران

هشدار سه کشور اروپایی در خصوص همکاری ایران با آژانس

سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه 5 اسفند از ایران خواستند که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از گام‌هایی که باعث کاهش شفافیت می‌شود برگردد.

وزیران خارجه این سه کشور در بیانیه مشترکی تصریح کردند:‌ “ما…عمیقا از اقدام ایران برای متوقف کردن پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) متاسف هستیم”.این بیانیه درحالی منتشر می شود که  روز دوشنبه علی خامنه‌ای در سخنانی گفت که اگر لازم باشد، “غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم  می رسانیم”. اندکی پیش از صدور بیانیه سه کشور اروپایی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران باید در مورد ذرات مواد هسته‌ای از جمله وجود اورانیوم در مکان‌هایی که این ذرات نباید وجود داشته باشند پاسخ دهد.