حزب کمونیست ایران

هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بروز ناآرامی‌های اجتماعی

روز چهارشنبه ۲۷ فروردین (۱۵ آوریل) صندوق بین‌المللی پول نسبت به امکان بروز “ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات جدید” در جهان به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هشدار داد..

به گزارش خبرگزاری فرانسه صندوق بین‌المللی پول از افزایش فقر و بیکاری در کشورهای گوناگون جهان ابراز نگرانی کرده است و هشدار داده است که اگر اقدامات دولت‌ها برای کاهش بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید۱۹ ناکافی باشد، امکان بروز “اعتراضات جدید” در برخی از کشورها وجود دارد.