حزب کمونیست ایران

هشدار مدودف در باره فاجعه هسته‌ای

روز چهارشنبه 3 فروردین ماه، دمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه اخطار کرد که اگر آمریکا به توطئه نابودی روسیه ادامه دهد، جهان به سوی یک فاجعه هسته‌ای پیش خواهد رفت.

دمیتری مدودف گفته که از زمان پایان اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده با اقدامات سطحی برای از بین بردن روسیه کوشیده است.  قابل ذکر است مدودف ۵۶ ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور روسیه بود و از نزدیک‌ترین معتمدان پوتین به شمار می‌رود. در بیانیه او آمده است: همه کوشش آمریکا این است که روسیه را تحقیر، محدود، منکوب، تقسیم و نابود کند.