حزب کمونیست ایران

هشدار کارگران پیمانی نفت به پیوست به اعتصابات مردمی

کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به رژیم ایران «اخطار» دادند که اگر «به بازداشت‌ها، کشتار مردم و سرکوبگری‌ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد» ساکت نخواهند ماند و «همصدا با همه مردم» دست به اعتراض خواهند زد و کار را تعطیل خواهند کرد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه، چهارم مهر، با انتشار بیانیه‌ای «خشم و نفرت» این کارگران را در مورد «قتل مهسا امینی این دختر جوان به دست گشت ارشاد» اعلام کرد. این شورا همچنین افزود: “از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمان‌یافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی می کند.” در بیانیه این شورا تاکید شده است: «اعتراض حق مسلم کارگران و همه مردم است و به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه‌ای که بیش از چهل سال است بر آنها روا می‌شود اعتراض دارند و دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی‌حقوقی‌ها نیستند.”