حزب کمونیست ایران

هشدار یونیسف در خصوص تاخیر در واکسیناسیون کودکان

سازمان ملل و صندوق کودکان وابسته به آن “یونیسف” اعلام خطر کرده‌اند که در دوران کرونا، واکسینه کردن خردسالان کاهش چشمگیری یافته و ادامه این روند دستاوردهای این حوزه را تهدید می‌کند.

بیانیه این دو نهاد که چهارشنبه ۱۵ ژوئیه در ژنو منتشر شد، تاکید می‌کند که حداقل ۳۰ کارزار واکسن سرخک در سراسر جهان تعلیق شده و این می‌تواند به شیوع عفونت سیستم تنفسی کودکان در سال جاری یا سال آینده منجر شود. صندوق کودکان ملل متحد یادآور می‌شود که واکسیناسیون خردسالان در شش ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ کاهش داشته و این با شیوع کرونا مرتبط است.