حزب کمونیست ایران

هفتادمین  روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 

صبح امروز، یکشنبه دوم شهریورماه ۹۹، کارگران هفت تپه با شعار اتحاد رمز پیروزی، هفتادمین روز اعتصاب خود را در مقابل فرمانداری شوش آغاز کردند.

در جریان این تجمع جمعی از اعضاء کمیسون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات رژیم به منظور تلاش برای شکستن اعتصاب کاررگران هفت تپه در جمع معترضان حاضر شدند. در این تجمع، کارگران از بخش‌های آبیاری، حراست، غیرنیشکری ـ فصلی، کارخانه، کشاورزی، زیربنایی، تجهیزات و … نیز شرکت داشتند. به دنبال حضور برخی از مقامات دولتی در میان کارگران چند نماینده مجلس و چند بسیجی اعلام کردند اعتصاب بعد از وعده های نمایندگان مجلس شکسته شد. ولی کارگران ضمن تکذیب این خبر با انتشار نامه ایی بر ادامه اعتصاب تا رسیدین به کلیه خواسته هایشان از جمله خلع ید بخش خصوصی تاکید کردند.